لاله پرپر...

برگلستان ولایت تاختند

غنچه رابالاله پرپرساختند

غنچه زیرخاروخس افتاده بود                                      

باغبان هم ازنفس افتاده بود

ظلم وطغیان وجنایت زاده شد

این چنین مزدامامت داده شد

کاش از قلبم به قبرش راه داشت

کاش زهرا هم زیارتگاه داشت...

شهادت مظلومانه دخت گرامی نبی اکرم به همه مسلمانان جهان تسلیت باد

/ 0 نظر / 19 بازدید