مشتـــی خــــــــاک

مشتی خاکم... سبک و آزاد و بی تعلق... نامی ندارم و کسی مرا نمی شناسد...با باد سفر می کنم... گاهی در باغچه ای کوچک اقامت می کنم تا به ریشه ای کمکی کنم...و غذای گیاهی کوچک را به او برسانم وگاهی به بیابان می روم تا خلوتی کنم...و از خورشید، سکوت و سوختن بیاموزم بسیاری اوقات اما خاک پای عابرانم...خاک پای هر کودک و هر پیر و هر جوان سال ها پیش اما تندیسی مغرور بودم با چشم هایی از عقیق،تراشیده و بالابلند زندانی دیوار و سقف و مردم فریفته ی پیشکش و قربانی و دست هایی که به من التماس می کردمردم خود مرا از کوه جدا کردند و تراشیدند و آوردند و بعد خود به پایم افتادندهیچ کس به قدر من ناتوان نبودآنها اما از من می خواستند که زمین را حاصلخیز کنم آسمان را پرباران می خواستند که گوسفندشان را شیرافشان کنم من اما هرگز نه چشمه ای را جوشان کردم و نه گوسفندی را شیرافشان و نه هرگز زمین و آسمان را حاصلخیز و پرباران ستایش مردم اما فریبم دادلذت تمجید، خون سیاهی بود که در تن سنگی ام جاری می شدهیچ کس نمی داند که هر بتی آرام آرام بت می شود.

بتان در آغاز به خود و به خیال دیگران می خندنداما رفته رفته باور می کنند که برترندمن نیز باور کرده بودم تا آن روز که آن جوان برومند به بتخانه آمدپیشتر هم او را دیده بودمنامش ابراهیم بود و هر بار از آمدنش لرزه بر اندامم افتاده بودحضورش حقارتم را به رخ می کشیددیگران که بودند حقارت خویش را تاب می آوردم آن روز اما با هیچ کس نبودبتخانه خالی بود از مردم تنها او بود و تبری بر دوش ترسان بودم و توان ایستادم نداشتم .

ابراهیم نزدیکم آمد و گفت وای بر تو، مگر تو آن کوه نبودی که مدام تسبیح خدا می گفتی؟

مگر ذره ذره خاک تو نبود که از صبح تا غروب یا سبوح و یاقدوس می گفت؟تو بزرگ بودی، چون خدا را به بزرگی یاد می کردی...چه شد که این همه کوچکی را به جان خریدی؟چه شد که میان خدا وبندگانش، ایستادی؟چه شد که در برابر یگانگی خداوند قد علم کردی؟چه چیز تو را این همه در کفرت پابرجا و مصمم کرده است؟چرا مجال دادی که مردم تو را بفریبند و تو مردم را؟وای بر تو و وای بر هر آفریده ای که با آفریدگار خود خیال برابری کندو آن گاه تبرش را بالا برد اما هرگز آن را بر من فرود نیاوردمن خود از شرم فرو ریختم؛

غرورم شکست و کفری که در من پیچیده بود، تکه تکه شدابراهیم گفت: شکستن ابتدای توبه است و توبه ابتدای ایمان و من توبه کردم و بار دیگر ایمان آوردم به خدایی که پاک است و شریکی نداردابراهیم گفت: تو امروز شکستی، ای بت اما مردم هرگز از پرستش بتان دست برنخواهند داشت مردم می توانند از هر چیزی بتی بسازند، واگر چوبی نباشد که آن را بتراشند و اگر سنگی نباشد که به پایش بیفتندخیال خود را خواهند تراشید و به پای خود خواهند افتاد و خود را خواهند پرستیدو وای که پرستیدن هر چیز بهتر از پرستیدن خویش است ابراهیم گفت: این مردم، خدا را کوچک دوست دارند؛کوچک تر از خویش خدایی یافتنی، خدایی ملموس و دیدنی خدایی که بتوان بر آن خدایی کرد.

اما خدایی که مثل هیچ کس و هیچ چیز نیست خدایی که همه جا هست و هیچ جا نیست خدایی که نه دست کسی به آن می رسد و نه در ذهن کسی می گنجدخدایی دشوار است؛ و این مردم خدای آسان را دوست دارندگفتم: ای ابراهیم! مرا شکستی و رهانیدی از آن خدای سهل ساختگی،حالا تنها مشتی خاکم در برابر دشواری خدا چه کنم؟ابراهیم گفت: تو خاکی مومنی و از این پس آموزگار مردم شهر به شهر و کوه به کوه و دشت به دشت بروبه یاد این مردم بیاور که از خاکند و خاک را جز فروتنی، سزاوار نیست و اگر روزی کسی به قصه ات گوش دادبرایش بگو که چگونه ستایش مردم مغرورت کرد و چگونه غرور، مشتی خاک را بدل به بت می کندمن گریستم و دست های ابراهیم خیس اشک شداو مشتی از خاکم رابه آب داد و مشتی را به باد و مشتی را در رهگذار مردم ریخت گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید.

نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی بلکه برای اینکه ببینی برای چه کسانی اهمیت داری...... که این دیوار را بشکنند...

/ 3 نظر / 26 بازدید
دانشجوی دانشگاه ازاد اسلامی

سلام با تفکیک جنسیت=بازگشت به جاهلیت2 به روزم خلاصه ی متن: دوباره میخوام موضوع تفکیک جنسیت رو نقد کنم اما اینبار کمی بی پروا تر و رک تر. متاسفم برای خودم و برای هم نسلی های خودم در دورانی زندگی میکنیم که برای قدرت با همه چیز بازی میکنند و هر چیزی را بازیچه ی خود میکنند. دستان پشت پرده بر پیکره ی دولت فشار وارد میکنند و دولت هم در جواب هر طور که می خواهند اطرافیان را له میکنند. با تفکیک می خواهند به دانشجو توهین کنند تا دانشجو را به جان احمدی نژاد بیاندازند. امام فرمودند که کار درستی نیست. موفق و در پناه حق

امید

سلام سد حال چطوره خوشحالم بعد از مدتها بهت سر زدم و ایندفعه چهره تو دیدم انشاالله تو این ماه ما رو دعا می کنی.

ذاکر کربلا

سلام سید عید میلاد مبارک دعامون بفرمایید یا حق