دارا جهان ندارد

دارا جهان ندارد ، سارا زبان ندارد
بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد

کارون ز چشمه خُشکید ، البرز لب فُرو بست
حتی دلِ دماوند ، آتش فشان ندارد

دیو سیاه دربند ، آسان رهید و بُگریخت
رُستم در این هیاهو ، گُرزِ گران ندارد

روز وداعِ خورشید ، زاینده رود خُشکید
زیرا دلِ سپاهان ، نقشِ جهان ندارد

بر نامِ پارس دریا ، نامی دگر نهادند
گویی که آرش ما ، تیر و کمان ندارد

دریای مازنی ها ، بر کام دیگران شُد
نادر ز خاک برخیز ، میهن جوان ندارد

دارا ! کُجای کاری ، دُزدان سرزمینت
بر بیستون نویسند ، دارا جهان ندارد

آییم به دادخواهی ، فریادمان بُلند است
اما چه سود ، اینجا نوشیروان ندارد

سُرخ و سپید و سبز است ، این بیرقِ کیانی
اما صد آه و افسوس ، شیرِ ژیان ندارد

کو آن حکیم توسی ، شهنامه ای سُراید
شاید که شاعرِ ما دیگر بیان ندارد

هرگز نخواب کوروش ، ای مهر آریایی
بی نام تو وطن نیز ، نام و نشان ندارد

سیمین بهبهانی

/ 1 نظر / 36 بازدید
نقطه رهایی

سلام بر همدیاریان فریدونکناری پستی با عنوان فریدونکنار شهر حماسه و دفاع بر روی وبلاگ نقطه رهایی قرار گرفت که اطلاعاتی از دوران دفاع مقدس شهرستان ارائه میکند، خوشحال میشیم اطلاعات را مطالعه کرده، تکمیل یا تصحیح نمایید و درصورت امکان بازنشر دهید بیایید باور کنیم که ما وارثان راه و اسلحه شهدا هستیم... راه شهدا ادامه دارد...