هتک حرمت به صاحت مقدس قرآن کریم

با سلام...وکسب اجازه از خانواده بزرگ پرشین بلاگ...

 

تیک تاکهای مهربانی به نمایندگی از خانواده بزرگ پرشین بلاگ ،نهایت خشم وانزجار این خانواده بزرگ دنیای مجازی را از حرکت کریه،نابخردانه و زشت ،استکبار در توهین وهتک حرمت به صاحت مقدس قرآن کریم کتاب آسمانی تمامی مسلمانان جهان را اعلام می نماید....

لذا از یک میلیاردو اندی مسلمان دنیا انتظار برخورد با اینگونه حرکتهای اسلام ستیزانه پس از توهین به صاحت پیغمبر اکرم را دارد...

تا بدینوسیله تیرهای خشممان را به چشم وقلب استکبار جهانی با لاخص اسرائیل غاصب نشانه رفته و به خواست خدا فرود آوریم ...تا ظهور آقامان مهدی موعود (عج) فرا رسیده و ریشه همه آنها و دیگر ستمگران دنیا را برکند...

آمین یا رب العالمین..

«مجددا"از خانواده بزرگ پرشین بلاگ که اجازه نمایندگی را به خود دادم پوزش طلبیده چراکه می دانم همه ما مسلمان که نباشیم لا اقل مسلمان زاده که هستیم »

منتظر دریافت نظرات بازدیدکنندگان عزیز در مورد آتش کشیدن قرآن کریم هستم...با تشکر مدیریت وبلاگ

/ 0 نظر / 17 بازدید