تیک تاکهای مهربانی

کمی زودبود،ولی...دعایت گرفت مادربزرگ!!! پـــیـــرشــدم

تفاوت دوست معمولی با دوست واقعی
نویسنده : سید مرتضی حسینی - ساعت ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٩
 

کاش همه دوستها ودوستی ها واقعی بود...

دوست معمولی  هرگز نمی تواند گریه تو را ببیند.

دوست واقعی  شانه هایش از گریه تو تر خواهد بود.

دوست معمولی اسم کوچک والدین تو را نمی داند.

دوست واقعی  شاید تلفن آن ها را جایی نوشته باشد.

دوست معمولی  یک جعبه شکلات برای مهمانی تو می آورد.

دوست واقعی  زودتر به کمک تو می اید و تا دیر وقت برای تمیز کردن می ماند.

دوست معمولی از دیر تماس گرفتن تو دلگیر و ناراحت می شود.

دوست واقعی می پرسد که چرا نتونستی زودتر تماس بگیری؟

دوست معمولی  دوست دارد به مشکلات تو گوش دهد.

دوست واقعی  سعی در حل آن ها می کند.

دوست معمولی مانند یک میهمان عمل می کند و منتظر می ماند تا ار او پذیرایی شود.

دوست واقعی به سوی یخچال رفته و از خود پذیرایی می کند.

دوست معمولی می پندارد که دوستی شما بعد از یک مرافعه تمام می شود.

دوست واقعی می داند که بعد از یک مرافعه دوستی شما محکم تر می شود.

یک دوست واقعی کسی است که وقتی همه تو را ترک کرده اند با تو می ماند.