تیک تاکهای مهربانی

کمی زودبود،ولی...دعایت گرفت مادربزرگ!!! پـــیـــرشــدم

دارا جهان ندارد
نویسنده : سید مرتضی حسینی - ساعت ٤:٢۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٢
 
دارا جهان ندارد ، سارا زبان ندارد
بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد

کارون ز چشمه خُشکید ، البرز لب فُرو بست
حتی دلِ دماوند ، آتش فشان ندارد

دیو سیاه دربند ، آسان رهید و بُگریخت
رُستم در این هیاهو ، گُرزِ گران ندارد

روز وداعِ خورشید ، زاینده رود خُشکید
زیرا دلِ سپاهان ، نقشِ جهان ندارد

بر نامِ پارس دریا ، نامی دگر نهادند
گویی که آرش ما ، تیر و کمان ندارد

دریای مازنی ها ، بر کام دیگران شُد
نادر ز خاک برخیز ، میهن جوان ندارد

دارا ! کُجای کاری ، دُزدان سرزمینت
بر بیستون نویسند ، دارا جهان ندارد

آییم به دادخواهی ، فریادمان بُلند است
اما چه سود ، اینجا نوشیروان ندارد

سُرخ و سپید و سبز است ، این بیرقِ کیانی
اما صد آه و افسوس ، شیرِ ژیان ندارد

کو آن حکیم توسی ، شهنامه ای سُراید
شاید که شاعرِ ما دیگر بیان ندارد

هرگز نخواب کوروش ، ای مهر آریایی
بی نام تو وطن نیز ، نام و نشان ندارد

سیمین بهبهانی