تیک تاکهای مهربانی

کمی زودبود،ولی...دعایت گرفت مادربزرگ!!! پـــیـــرشــدم

آسیب شناسی فک و فامیل..!
نویسنده : سید مرتضی حسینی - ساعت ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٧
 

 

1. خا لــــه...

 

معنای لغوی: خواهر مادر

معنای استعاره ای: هر زنی که با مادر رابطه ی گرم و صمیمی داشته باشد.

نقش سمبلیک: یک خانم مهربان و دوست داشتنی که خیلی شبیه مادر است و

همیشه برای شما آبنبات و لباس می خرد.

غذای مورد علاقه: آش کشک.

زیر شاخه ها: شوهر خاله: یک مرد مهربان که پیژامه می پوشد و بهادبیاتوشکارعلاقهمنداست.دخترخاله،پسرخاله:همبازیدورانکودکی که یا در

بزرگسالی عاشقش می شوید اما با یکی دیگه ازدواج می کنید یا باهاش ازدواج

می کنید اما عاشق یکی دیگه هستید.

مشاغل کاذب: خاله زنک بازی، خاله خانباجی.

چهره های معروف: خاله خرسه، خاله سوسکه.

داشتن یک خاله ی مجرد در کودکی از جمله نعمات خداوندی است.

 

 

2.عمــــــــّه...

معنای لغوی: خواهر پدر

معنای استعاره ای: هر زنی که با پدر رابطه ی گرم و صمیمی داشته باشد،هر

زنی که مادر چشم دیدنش را نداشته باشد.

نقش سمبلیک: به عهده گرفتن مسئولیت در موارد ذیل: ۱- جواب همه ی فحش

هایی که می دهید. مثال: عمته... ۲- جواب همه ی محبت هایی که می کنید.

مثال: به درد عمه ات می خوره... ۳- توجیه کلیه ی بیقوارگی ها،رفتارهای

نامتناسب شما (تنها برای دخترخانم ها). مثال: به عمه ات رفتی. ۴- خیلی

چیزهای بدِ دیگه. از ذکر مثال معذوریم...

غذای مورد علاقه: شله زرد، سمنو.

زیر شاخه ها: شوهر عمه:یکمرد پولدارکه سیبیلقیطانی دارد و چندش آوراست. پسرعمه/دخترعمه: همبازی دوران کودکی که در بزرگسالی حالتان را به

هم می زنند!!

مشاغل کاذب Match-Making


چهره های معروف: عمه لیلا.

داشتن یک عمه که در توصیفات فوق صدق نکند جزو خوش شانسی های زندگی است

 

3. دایــــــــی...

  معنای لغوی: برادر مادر

معنای استعاره ای: هر مردی که با مادر رابطه ی گرم و صمیمی داشته

باشد،هر مردی که پتانسیل کتک خوردن توسط پدر را داشته باشد.

نقش سمبلیک: یکی از معدود مردانی که هر چند به سیاست علاقه مند است اما

حس گرمی به شما می دهد، همیشه حرفهایتان را می فهمد و می شود پیشش

گریه کرد.

غذای مورد علاقه: فسنجون.

زیر شاخه ها: زن دایی: یک زن چاق و شاد که خیلی کدبانو است و جلوی مادرقپی می آید. پسردایی،دختردایی: همبازی دوران کودکی که در بزرگسالی مثل یک

همرزم ساپورتتان می کنند.

چهره های معروف: علی دایی، دایی جان ناپلئون.

سعی کنید حتما حداقل یک دایی داشته باشید

4.عمـــــو...

معنای لغوی: برادر پدر

معنای استعاره ای: هر مردی که با پدر رابطه ی گرم و صمیمی داشته باشد.

نقش سمبلیک: یکی از مردانی که شما همیشه باید بهش بوس بدهید و بعد

بروید کارتون ببینید تا او با پدر حرفهای جدی بزند. یکی از مردانی که مادر به

مناسبت آمدنش قرمه سبزی می پزد و همیشه وقتی می رود پدر ساکت شده، به

فکر فرو می رود.

غذای مورد علاقه: قرمه سبزی، آبگوشت.

زیر شاخه ها: زن عمو: یک زن خوشگل که زیاد به شما توجه نمی کند و خودش

را برای مادر می گیرد، دخترعمو،پسرعمو: همبازی دوران کودکی که اگر تا

هجده-بیست سالگی دوام آورده باهاش ازدواج نکنید خطر را از سر گذرانده اید.

مشاغل کاذب: بازی در قصه های ایرانی-اسلامی.

چهره های معروف: عمو زنجیرباف، عمو یادگار، عمو پورنگ.

داشتن یک عمو ی پولدار خیلی خوب است.

 

 


 
 
خانواده ای از عشق...
نویسنده : سید مرتضی حسینی - ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٧
 

 

خانواده ای از عشق،که در آن عاشق پدر است و معشوق مادر و عشق

فرزند...

خانواده ای از کلمه،در آن خدا پدر است و مریم مادر و مسیح فرزند...

خانواده ای مورد سوگندخدا...که سوگند به مرکب و سوگند به قلم و سوگند به

آنچه می نویسند....

دوست داشتن از عشق برتر است...عشق جوششی یک جانبه است...

به معشوق نمی اندیشد که کیست؟!

امّا دوست داشتن در روشنائی ریشه می بندد و در زیر نور،سبز می شود و

رشد می کند...

و از این روست که همواره پس از آشنائی پدید می آید...

عشق در دریا غرق شدن است و دوست داشتن در دریا شنا کردن ، عشق

بینائی را   می گیرد و دوست داشتن می دهد...

 

عشق لذت جستن است و دوست داشتن پناه جستن ،عشق غذا خوردن یک

گرسنه است و دوست داشتن ...                                                                                                                   

 همزبانی در سرزمین بیگانه یافتن...!!!


 
 
انتظار فرج...
نویسنده : سید مرتضی حسینی - ساعت ٦:٢۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٤ آبان ۱۳۸٧
 

 

ما معتقدیم که عشق سر خواهد زد...بر پشت ستم کسی تبر خواهد زد...

سوگند به هر چهارده آیه نور...سوگند به زخمهای سرشار غرور...

آخر شب سرد ما سحر می گردد...

مهدی به میان شیعه بر می گردد...

بازهم یک جمعه دیگر شداست...

بازهم چشمان عاشق تر شداست...

روزها در انتظار جمعه ایم...جمعه ای که از پسش مهدی بیاد...

شاید این جمعه بیاید شاید...پرده از چهره گشاید شاید...جهت ظهور آقا در ابتدای این جمعه عزیز بلند صلوات بفرست...

الاهم صل الا محمد و آل محمد و عجل فرجهم....


 
 
کهنسالان.!
نویسنده : سید مرتضی حسینی - ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٧
 

بنابر آنچه در تاریخ زندگی آدمی آمده است،کسان زیادی طول عمر ۵٠٠ سال و بیشتر داشته اند.

بهاربیست          www.bahar20.sub.ir

١.مریم (ع)،حمیر بن سبأ،عامربن ضرب،یحابر مالک بن عدد،حارثه فرزند عبید کلبی،و

هوشنگ فرزند کیومرث،هر کدام ۵٠٠ سال زیسته اند.

٢.یکی از پادشاهان هند به نام «فیروزای» ۵٣٧ سالو حام فرزند نوح ۵۶٠ سال عمر کرده

است.

٣.رستم،ابوهبل فرزند عبدا...،قسّ بن ساعده،هریک ۶٠٠ سال عمر کرده اند و طول عمر

هود(ع) ۶٧٠ سال دانسته شده است.

۴.هبل فرزند عبدا... کنانه، نفیل فرزند عبدا...، مصرایم نوۀ نوح،ذو سرح،لمک نوۀ

ادریس،هر کدام ٧٠٠ سال عمر کرده اند.طول عمرگرشاسب ٧٠۵ سال،سلیمان (ع) ٧١٢

سال،جمشید ٧١۶ سال،لود فرزند مهلائیل ٧٣٢ سال و لامک ٧٧٧ سال بوده است.

۵.طول عمر کسانی چون ؛عمرو بن عامر ٨٠٠ سال،غابر ٨٧٠ سال و مهلائیل ٨٩۵ سال

ذکر شده است.

۶.قنیان ٩١٠ سال،شبث ٩١٢ سال،عدیم از پادشاهان مصر ٩٢۶ سال،حواء ٩٣١

سال،یارد ٩۶٢ سال و انوش ٩۶۵ سال.

٧.کیومرث،تهمورث،یوشالفرس،بیوراسف و فریدون هر یک هزار سال.

٨.ضحّاک ١٢٠٠ سال.

٩.بنیان گذار جشن مهرگان  ٢۵٠٠ سال.

١٠.دومغ(جد عزیز مصر) و ذوالقرنین هر کدام ٣٠٠٠ سال .

١١.عاد و لقمان هر یک ٣۵٠٠ سال.

١٢.عوج فرزند عناق، ٣۶٠٠ سال.

 

خوب نظرتو بگو تا ادامه قضیه رو برات بنویسم..

 

 


 
 
جـــــن!!!
نویسنده : سید مرتضی حسینی - ساعت ٥:۳٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٧
 

جـــــن چیست؟!!!؟

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

1.جن جانوریست دارای شعورو فیزیکی غیر ارگانیک که از لحاظ شأن وجودی از دید ادیان پایینتر از

انسان و بالاتر از حیوان جای می گیرد،در فرهنگ فارسی به آن دیو و در فرهنگ عرب به آن جن و در

فرهنگ لاتین demon یا jinn نام گرفته است.

جن به معنای چیزی است که پوشیده شده و منظور پوشیده

ماندن او از حواس ماست.                                                       

2.خصوصیات فیزیکی جن از دید انسان اعجاب آور است،عنصر

اصلی وجودی جن آتش است و به علت نداشتن عنصر خاک در

وجودش مانند بارباپاپا می تواند به هر شکل و اندازه ای تبدیل

شود و بسیاری ازچیزها را در یک آن جا به جا کند،همچنین

سرعت نقل مکان بسیار بالائی دارد می تواند مثلا"ظرف 5

دقیقه فاصله بین لاهور و تهران را طی کرده و بر گردد.

3.جن ابزار ساز نیست وبه علت خصوصیات فیزیکی منحصر

بفرد قادر است در هر مکان و شرایطی زندگی کندو برای همین

به خانه و مسکن نیازی ندارد زیرا سرما و گرما و باد و بوران بر او

کارگر نیست،جن به وسایل حمل و نقل بی نیاز است و از اینجا

می توان فهمید که جن ها دارای صنعت و تکنولوژی نیستند و

شهر و کاشانه ای ندارند،مکان معمول زندگی آنها کوه و جنگل و

دشت است.         

4. جن مانند همه جانداران غذا مصرف می کند امّا به مقداری

بسیار کمتر از انسان.

5.جن ها مثل انسان جنسیّت و نر یا ماده دارند،تولید مثل می

کنند و تشکیل خانواده می دهند و به صورت جماعت زندگی

می کنند و جامعه ندارند.

6. جن نسبت به انسان زیاد عمر می کند حدود 1000 سال به

بالا،جن هایی که در سوره ی جن از آنها نام برده شده وقتی

که اولین بار آیات قرآن را شنیدند از شدت ازدحام داشتند بر سر

هم خراب می شدند احتمالا" هنوز زنده اند ،جن ها مانند انسان

دانا و نادان،فرمانده و فرمانبردار،ارباب و بنده،کافر و متدیّین و

شفیق و شرور دارند.وقتی که مردند از بین میروند و نیازی به

قبر و گورستان ندارند.

7.جن ها مانند انسان نامگذاری می شوند و دارای اسم و رسم

و  شهرت هستند دارای زبان خاص و قوه تکلّم هستند و قادر به

فهم زبان آدمیان.

8. معروفترین جن ابلیس یا همان شیطان نام دارد که وصف حال

او را شنیده اید که چون بسیار در قرب به حق کوشید به جایگاه

فرشته های مقرب رسید امّا چون حاضر به سجده بر انسان

یعنی شریک قرار دادن بر خدا نشد از درگاه رانده شد..!!!

10.جن در شرایطی قادر به تسخیر انسان و انسان در شرایطی

قادر به تسخیر جن است،انسان مسخر شده را مجنون یا دیوانه

یادیو زده وجن  تسخیر شده را موکل می نامند. گویند خود

جنیان بر سه قسمند:1 دیو 2 جن 3 پری که از لحاظ مکانی

مادون فرشته هستند.

خوب...بقیه ماجرا یه روز دیگه....پس نظرتو بگو تا من بقیه ماجرا رو برات

بنویسم...

نظر یادت نره...

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com


 
 
نیایش...
نویسنده : سید مرتضی حسینی - ساعت ٧:٠٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٧
 

نیایش...

الهی!چون سگی را بر این درگاه بار است،رهی را با نومیدی چه کار است؟

الهی!سگ را بار است و سنگ را دیدار،گر من زسگ و سنگ کم آیم عار است.

الهی!به بهشت و حورچه نازم؟مرا دیده ای ده که از حد نظری بهشتی سازم.

الهی!با حرمت آن نام که تو خوانی و به حرمت آن صفت، تو چنانی دریاب که می توانی.

الهی!ضعیفم  خواندی و چنین است هر چه از من آید در خور این است.

الهی!ضعیفم خواندی و چنانم مگذار که در پیش خود بمانم.

الهی!نه در بندم و نه آزادم.از خود به خود رنجورم و از تو دلشادم،از زندگانی خود در عذابم گویی که در آتش کبابم،نه خود پیدا و نه خوابم، در میان دریا تشنه آبم،ازآنکه از خود در حجابم...........

     منتظرم تا کی رسد جوابم.؟؟؟؟؟

 


 
 
ترفند
نویسنده : سید مرتضی حسینی - ساعت ۱٢:۳٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٧
 

 

بهاربیست          www.bahar20.sub.ir

 

با سلام...   یه ترفند در مورد ویندوز آوردم...شاید قبلا" جای دیگه دیده باشین واسه اونائی گذاشتم که تا حالا ندیدن:

بگذریم...بعضی وقتهاویندوزت یه جوری می شه که باید حتما" عوضش کنی ولی حال و حوصله عوض کردنشو هم نداری...خوب اینجاست که این ترفند خیلی به کارت می آد:

کارش به این صورت که فایلهای سالم جایگزین فایلهای معیوب ویندوزت می شه فقط باید سی دی ویندوز نصب شده روی کامپیوترتو داشته باشی...

بهاربیست          www.bahar20.sub.ir

خوب حالا شروع می کنیم:

١-از منوی start گزینهRun رو انتخاب کنید.

2-در کادر open دستور sfc /scannow راتایپ کنید.توجه(قبل از / حتما" باید فاصله باشد)بعد ok را کلیک کنید.

3-کادری ظاهر می شود که از شما سی دی ویندوز را می خواهد آن را داخل سی دی رام قرار دهید.سیستم شروع به جایگزین کردن فایلهای اصلی به جای فایلهای معیوب می کند.

بعد از اتمام کار سیستم خود را ری استارت کنید و نتیجه کاررا ببینید.

خوب ...چطور بود... پس نظر یادت نره...

راستی....یه ترفند کوچولو هم دارم...

اگـــــــــــــه مـــــــــــــوقــــــــــــــع تــــــــــــــا یــــــــــــپ بخواین مثل مــــــــــــــــــــن حروفــــــــــی رو بکشین چیکار می کنین...؟

خوب اگه نمی دونین بهتون می گم:

برای اینکاردکمه shift روی کیبورد را گرفته و همزمان دکمه J را هرچقدر که می خواهید آن حرف را بکشید فشار دهید.

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

چطوره......پس نظرتو بگو.....


 
 
مرا کسی نساخت...
نویسنده : سید مرتضی حسینی - ساعت ٤:٤٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٧
 

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir

مرا کسی نساخت..خدا ساخت..نه آنچنان که کسی می خواست...

که من کسی نداشتم..کسم خدا بود..کس بی کسان...

در باغ بی برگی زادم..و در ثروت فقر غنی گشتم و ...

از چشمه ایمان سیراب شدم و در هوای دوست داشتن دم زدم و...

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir

درآرزوی آزادی سر برداشتم و در بالای غرو ر قد کشیدم و...

از دانش طعامم دادند و از شعر شـــرابم نوشاندند و...

از مهر نوازشم کردند تا: حقیقت دینم شد و راه رفتم و...

خیر حیاتم شد وکار ماندنم و زیبائی عشقم شد و...

بهـــانه  زیستنم..؛،!!!

بهاربیست          www.bahar20.sub.ir

 

 

دکترعلی شریعتی

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir


 
 
مهمانهای آسمانی...
نویسنده : سید مرتضی حسینی - ساعت ٥:۳٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٧ آبان ۱۳۸٧
 

درنای سفید سـیــبــری

میهمانان سفید آسمانی آمدند...ازآن سوی آبی بیکران خزراز یخبندانهای سیبری مثل هر سال به آشیانه فصلی خود برگشتند...منتظرآمدندوبه انتظارها پایان بخشیدند...آری...فریدونکنار منزلگاه آخرین نسل از درنای سفید سیبری...متفکربه فریدونکنار که برسیددر امتداد ضلع جنوبی میدان درنا در مسیر روستای قشنگ سوته که حرکت کنیددر میان شالیزارهای غرق در آب و میان انبوهی از درختان جنگلی سر به آسمان کشیده تالابی است که اینجا به آن دوما می گویند ...منزلگاه این مهمانان آسمانی اینجاست که هر ساله آنها رااز آن سوی بیکران دریای خزر به اینجا می کشاند ....امسال نیز چند روزی است که آمده اند...قلبقلبخوش آمدید قدمهاتان به روی چشمان نیم سال به انتظار نشسته مان..امسال نیز عاشقانه میزبانیتان را می کنیم وبه وقت رفتن دوباره دعای خیرمان را بدرقه راهتان خواهیم کرد...بای بایبای بای      


 
 
بنام حضرت دوست که همه جیز از اوست...و ســــلام....
نویسنده : سید مرتضی حسینی - ساعت ۸:٠٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٧
 

سلام ...

به همه اونائیکه افتخاری نصیبمون کردنو سری به هم زدن دیگه داشتم از تنهایی دغ می کردم تشویقبه هر حال خیلی خوش اومدینماچامیدوارم بهتون خوش بگذره....انشاء...  یک سالی میشه که وبگردی می کنم ودوست داشتم یه وبلاگ داشته باشم اما نمی دونستم چه کنم بالاخره تصمیم گرفتم و ..هوراهورایا علی گفتم و هوراهوراشروع کردم .بعد هم اونی شد که می بینید...